Ne Aramak İstersiniz?
img

Şirketler Hukuku

Karaca Hukuk Bürosu tarafından şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi,

şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, şirketi ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması, birleşme, devralma ve tür değiştirme sözleşmelerinin hazırlanması, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi hizmetler verilmektedir. Aynı zamanda büromuz onlarca şirkete şirketler hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.