Ne Aramak İstersiniz?
img

İcra Ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku temellerine değinmeden önce icra hukuku ve iflas hukuku kavramlarının hukuk içerisindeki yerinden ve öneminden söz etmekte fayda var.

Alacaklı birey, özel hukuk temellerinden doğan hak ve alacaklarını borçlunun kendi rızasıyla yerine getirmemesi durumunda, devlet gücünü kullanmaya yetkisi olan icra ve iflas dairelerine başvurma hakkına sahiptir. Bu bağlamda icra dairesi, kişilerin özel hukuktan doğan alacaklarını tahsil ederken üstün devlet gücünü kullanırve böylelikle bir bakıma borçlunun hak ve özgürlük alanına müdahelede bulunmuş olur. Öte yandan icra dairesi aynı şekilde özel hukuktan doğan bu hakların elde edilmesi sürecini kamu hukuku araçlarından faydalanarak yerine getirmektedir. İcra ve iflas hukuku için bir bakıma hem özel, hem de kamu hukukunun karması niteliğinde bir yapı oluşturduğunu söylemek mümkün.