Ne Aramak İstersiniz?
img

Aile Hukuku

Müvekkillerimize toplumumuzun çekirdeği olan ailelerin, meydana gelen sorunlarının çözümü noktasında, mahremiyet duygusunu da daima göz önünde tutarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Büromuzda, aile hukuku alanında yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalar güncel Yargıtay kararları da takip edilerek müvekkillerimize, geniş kapsamlı bir avukatlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetleri de dikkate alınarak, adaletin sağlanması için her türlü yasal başvuru yolları ivedilikle ve özenle takip edilmektedir.

Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

Aile Mahkemelerinde davacı ve davalı vekili olunması
Koruma ve uzaklaştırma kararı tedbirlerinin alınması
Aile Konutuna Aile şerhi tedbiri alınması
Evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların satılmaması,devredilmemesi için tedbirlerin alınması
Çocuğun teslimi ve görüş hakkının sağlanması
Eş’in çocuklara ve eşine karşı tehdit ve şiddetine karşın suç duyurusunda bulunulması,tedbir ve uzaklaştırma kararı alınması
Dava, cevap,delil ve bilirkişi raporlarına itiraz dilekçesi hazırlanması
Mal rejimi tasfiyesinde keşiflere hazırlanma ve katılma
Nafakanın bağlanması ve icra kanalıyla tahsili
Nafaka borcunu ödememekten dolayı ceza davası açılması
Maddi ve manevi tazminatların icra kanalıyla tahsili
Ev eşyalarının ve malların tespiti işlemleri
Anlaşmalı boşanma davası protokolü hazırlanması
Temyiz dilekçesi hazırlanması
Aile hukuku alanında hizmet verilen davalar
Yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
Anlaşmalı Boşanma Davası
Çekişmeli Boşanma Davası
Nafaka Davaları
Ziynet eşyası alacağı davası
Evlilik birliğinin sona ermesinden kaynaklanan eşya davaları
Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları
Velayet Davaları
Babalık ve Soy bağının Reddi Davaları
Vesayet Davaları
Evlat Edinme Davaları
Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar
Evlenme İşleminin İptali veya Yokluğuna Dair Davalar
Ailenin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Tedbir Talepleri Başta Olmak
Üzere Aile Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaflar